Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB bị hỏng cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB bị hỏng cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB bị hỏng cơ
5 (100%) 2 votes

-Ngày 28/6/2017 Phục hồi dữ liệu cho Mr. Toemen (O963946516). Ổ cứng của khách hàng là Samsung 500GB model: ST500LM012 được xác định nguyên nhân bị hỏng cơ. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khác hàng.

Phục hồi dữ liệu samsung-500GB

Check Also

ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 17-10-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *