Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB đầu từ lỗi, đĩa kém

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB đầu từ lỗi, đĩa kém

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB đầu từ lỗi, đĩa kém
Rate this post

– Ngày 14/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ cho Hòa(o987708816). Tình trạng đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB

Check Also

6796 ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém5 (100%) 1 vote Ngày 16-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *