Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb bị chết cơ
Rate this post

Ngày 15/2/2017 phục hồi dữ liệu cho Đức (O973333930). Ổ cứng Desktop hãng Samsung 80GB model: HD080HJ. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định được nguyên nhân bị chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công cho khách hàng và bàn giao lại data cho bạn sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu Samsung 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *