Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 24/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ khách hàng(O983586007). Nguyên nhân chết cơ. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *