Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 14/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HM080HI cho anh Trường(O985788677). Tình trạng ổ không nhận do lỗi 1/2 đầu, Ghost đè dữ liệu. Dữ liệu được lấy lại 100% và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB

Check Also

11-1 Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *