Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 14/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HM080HI cho anh Trường(O985788677). Tình trạng ổ không nhận do lỗi 1/2 đầu, Ghost đè dữ liệu. Dữ liệu được lấy lại 100% và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *