Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 22/2/2017 phục hồi data cho khách hàng (O946012182). Hdd Samsung desktop 80GB model: HD082GJ đang bị lỗi đầu từ.  Sau 1 ngày tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *