Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 22/2/2017 phục hồi data cho khách hàng (O946012182). Hdd hãng Samsung desktop 80GB model: HD082GJ có vấn đề đầu từ.  Sau 1 ngày tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi.

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *