Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 10/2/2017 phục hồi data hdd cho anh quý khách  (O9616876xx). Ổ cứng máy tính desktop hãng Samsung, model: HD083GJ. Ổ cứng bị mất data do thao tác nhầm trong quá trình chia lại phân vùng hdd, đã cài lại windows. Tất cả dữ liệu được phục  hồi thành công trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *