Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB model: ST500LM012 vào ngày 12/05/2016 cho anh Đạt –  091343959. Ổ cứng có hiện tượng không nhận trong windows. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 24h ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *