Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung c không nhận ổ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung c không nhận ổ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung c không nhận ổ
Rate this post

Ngày 18/09/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Hoàng – 01654009030. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng không nhận ổ cứng

Check Also

7026 ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 16-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *