Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cháy cụm đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cháy cụm đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cháy cụm đầu đọc
Rate this post

Ngày 24/04/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Điệp_0904616409. Ổ cứng Model: HD082GJ. Ổ Samsung 80G cháy cụm đầu đọc.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *