Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ
Rate this post

Ngày 06/07/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho chị Nga – 0985119799. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD080HJ) chết cơ. Dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *