Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung đầu từ lỗi
Rate this post

Anh Tuấn_0982409209 mang ổ cứng tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb, Model: HD083GJ. Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận, sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng đầu từ lỗi. Ngày 29/02/2016 toàn bộ dữ liệu được trả lại.

phuc hoi du lieu 29.2.06.HD083GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *