Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung desktop 80GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung desktop 80GB chết cơ
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu cứng Samsang 80GB model: HD083GJ cho chị Kim Anh ở Hải Phòng (o984425062) ngày 11/7/2016. Ổ cứng được khách hàng gửi chuyển phát nhanh lên trong tình trạng không hoạt động. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Trong ngày dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu HD083GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *