Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung không nhận ổ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung không nhận ổ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung không nhận ổ
Rate this post

Ngày 12/08/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh An – 0988916914. Ổ cứng Samsung 160G (Model: HD161GJ) hỏng không nhận ổ cứng

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *