Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung mất dữ liệu
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb bị mất dữ liệu các phân vùng gộp thành 1 nguyên nhân do khách hàng chia lại ổ. Ngày 18/01/2016 dữ liệu được phục hồi và bàn giao toàn bộ cho anh Quyết –  01656907564.

phuc hoi du lieu 18.1.samsung500

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *