Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC HD082Gj

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC HD082Gj
Rate this post

anh Huỳnh – 0962504345 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC không nhận. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ bị chết cơ. Ổ cứng Samsung desktop 80GB model: HD082GJ. Chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 25/04/2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *