Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC hỏng đầu từ
Rate this post

Anh Thắng – 0971832929 Ổ cứng mang đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác nhận ổ cứng bị hỏng đầu từ. Ngày 26/03/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC 80Gb model: HD082GJ. Sau 1 ngày dữ liệu được bàn giao toàn bộ.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC hỏng đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *