Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB cho anh Kiên (o973465488) ngày 12/7/2016. Tình trạng ổ cứng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *