Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 16/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB model: 7200.12 cho anh Minh (O987805272). Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *