Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB đầu đọc lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB đầu đọc lỗi
Rate this post

Ngày 23/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tài (O969844884). Hdd Seagate 160GB đầu đọc lỗi, flatter kém. Chúng tôi tiến hành phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho anh Tài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *