Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

Ngày 16/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM024 cho anh Ninh (O985810600). Ổ không nhận do lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *