Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 28/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM024 cho chú Thắng (O912008215). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác định lỗi 1/4 đầu từ. Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *