Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị chết cơ
Rate this post

– Ngày 22/2/2017 công ty cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ nhận phục hồi data cho anh Tú (O984342485). Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000, ổ cứng bị chết cơ. Công ty đã cứu toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *