Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 16/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB model: ST2500DM000 cho anh Linh(O902181396). Tình trạng ổ không nhận do chết cơ. Tất cả dữ liệu được khôi phục cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *