Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 22/8/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ( O936263236).  Nguyên nhân ổ cứng Seagate 250GB model :ST250DM00 bị ghost nhầm, mất dữ liệu. Ngay sau đó tất cả data của khách hàng được recover lại toàn vẹn.

Phục hồi dữ liệu-seagate-250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *