Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bị hỏng cơ

5.0
01

Ngày 16-1-2018 phục hồi dữ liệu cho chị Ninh ở tỉnh Hải Dương – 09193xx226. Ổ cứng Seagate model: ST3320620NS gửi đễn công ty trong tình trạng bị lỗi cơ. Data của chị Ninh được phục hồi thành công và bàn giao lại đầy đủ.

7256 Seagate 500GB bị hỏng cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button