Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng 1/2 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng 1/2 đầu từ
Rate this post

– Ngày 23/7/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB model: ST320LT012 cho anh Doanh (o987730017). Tình trạng ổ cứng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân ổ cứng hỏng 1/2 đầu từ. Chúng tôi tiến hành phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

 

phục hồi dữ liệu ST320LT012

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *