Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng cơ
Rate this post

–Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB cho anh Hùng – (o903298851) ngày 13/7/2016. Hiện tượng ổ cứng không hoạt động. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng cơ. Chúng tôi tiến hành khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *