Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB lỗi đầu đọc
Rate this post

– Ngày 13/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 5400.6 320GB cho anh Vĩ (o977792326). Nguyên nhân lỗi đầu đọc. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB lỗi đầu đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *