Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB Bad nặng

Ngày 13/2/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Khánh (O966014899). HDD Desktop Seagate 500GB model: ST500DM002 được khách hàng mang đến trong tình trạng bị mất phân vùng ổ E. Sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân bad nặng. Tất cả dữ liệu được recover và bàn giao cho quý khách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button