Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB Bad sector nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB Bad sector nặng
Rate this post

– Ngày 22/7/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST9500423AS cho chị Minh (o972573123). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không nhận, cắm vào máy tính bị treo đơ. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị bad sector nặng. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công sau 1 ngày và bàn giao cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu ST9500423AS

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *