Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chạy Recover mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chạy Recover mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 31/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: 5400.6 cho chị Vân(o919828156). Tình trạng chạy Recover mất dữ liệu, đã can thiệp phần mềm. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *