Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ hỏng
Rate this post

– Ngày 02/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Hùng (O936421369). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ hỏng. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *