Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 24/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Trung(O904101423). Nguyên nhân ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *