Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hư 1/3 đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hư 1/3 đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hư 1/3 đầu đọc
Rate this post

– Ngày 11/3/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Loan (O979188333). Hard drive Seagate 500GB bị 1/3 đầu đọc. Dữ liệu được recover theo yêu cầu của khách hàng sau 2 ngày.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *