Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi đầu đọc
Rate this post

– Ngày 28/2/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Linh (O904875051). Ổ cứng máy tính Hitachi 500GB model: HTS545050A7. Nguyên nhân bị lỗi 1/4 đầu đọc, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu của anh Linh đã được phục hồi và bàn giao lại cho anh Linh sau 2 ngày.

Phục hồi dữ liệu HTS545050A7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *