Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 07/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Thành(O943638938).  Ổ không nhận do lỗi đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *