Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB do Virus mã hóa dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB do Virus mã hóa dữ liệu
Rate this post

– Ngày 8/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST9500325AS cho anh Lưu (o918774286). Do khách hàng bị Virus mã hóa dữ liệu. Ngày trong ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *