Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB bị Virus mã hóa dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB bị Virus mã hóa dữ liệu
5 (100%) 2 votes

– Ngày 27/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.10 80GB cho anh Hưng ở Hòa Bình (O913562559). Nguyên nhân do Virus mã hóa dữ liệu. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *