Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB mạch cháy nổ, cơ kêu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB mạch cháy nổ, cơ kêu
Rate this post

– Ngày 30/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB model: ST380211AS cho chú Tiếp (o983 479 518). Ổ cứng không sử dụng được. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị cháy nổ mạch, cơ kêu. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *