Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate bị hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate bị hỏng
5 (100%) 3 votes

Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng ở Thái Bình – 0984257869. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng đầu từ. Ngày 11/03/2016 bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu 11.3.06.Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *