Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu đọc

Rate this post

Anh Đệ ở Quảng Ngãi – 0905277568 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000 được mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Ngày 18/03/2016 đã trả lại dữ liệu.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button