Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu từ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate dung lượng 1.5TB, model: ST31500341AS  vào ngày 08/06/2016. Nguyên nhân ổ cứng không nhận là do ổ bị hỏng 2/8 đầu từ. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Lương – 0985372086.

Phục hồi dữ liệu ST31500341AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *