Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate kêu lẹt xẹt

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate kêu lẹt xẹt
Rate this post

Tình trạng ổ cứng không nhận, phát ra tiếng kêu lẹt xẹt nhỏ. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB. Anh Sơn – 0934647768 đã nhận lại dữ liệu ngày 10/03/2016.

phục hồi dữ liệu 10.3.06.Seagate 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *