Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận
Rate this post

Dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao cho anh Kiên – 0981051989. Ngày 30/03/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB mang tới trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra chúng tôi xác định ổ cứng bị chết cơ.

Phục hồi dữ liệu Seagate 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *