Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận
Rate this post

Ổ cứng  có hiện tượng không nhận trong windows. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ . Ngày 21/03/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate (ổ tàu) 250GB model: ST3250312AS cho anh Duy – 0975358332. Bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *