Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate laptop 500Gb chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate laptop 500Gb chết cơ
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate laptop 500Gb  cho anh Giang (o983831881) ngày 16/7/2016. Ổ cứng trong tình trạng không hoạt động. Công ty tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được công ty phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *