Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate laptop mất phân vùng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate laptop mất phân vùng
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate laptop 500GB model: ST500LT012 cho anh Cường – 0983986798. Tình trạng khách hàng thao tác nhầm trong quá trình cài lại windows nên tất cả phân vùng ổ cứng gộp lại thành một phân vùng, toàn bộ dữ liệu bị mất. Đã bàn giao dữ liệu vào ngày 16/03/2016.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate laptop mất phân vùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *