Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate mất phân vùng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate mất phân vùng
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate PC dung lượng 500Gb,  Model: ST3500312CS vào ngày 29/04/2016. Tình trạng phân vùng ổ cứng bị hỏng. nguyên nhân do ổ cứng bị mất phân vùng. Chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng – 0969242688.

Phục hồi dữ liệu ST3500312CS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *