Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate recover nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate recover nhầm
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1Tb vào ngày 10/6/2016. Ổ cứng mang tới trong tình trạng khách hàng chạy recover nhầm nên toàn bộ dữ liệu bị mất. Sau khi phục hồi dữ liệu 100% dữ liệu được bàn giao cho anh Toản – 0966120291.

phục hồi dữ liệu Seagate1Tb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *